Обществени поръчки


Технически Университет Габрово обявява процедура - пряко договаряне: "Доставка на вода и предоставяне на ВиК услуги на Технически университет - Габрово и неговия разпоредител с бюджет"

 


27.02.2019г. Връзка към АОП

27.02.2019г. Решение

12.04.2019г. Договор

12.04.2019г. Обявление за възложена поръчка