Стипендии по ПМС 90/2000 г. – за зимен сем. 2019/2020 учебна година.

                                                  

СЪОБЩЕНИЕ ЗА СТИПЕНДИИ ПО ПМС № 90/2000 г.

зимен семестър 2019/2020 учебна година

Документите за брутния доход да бъдат за периода: от м. март 2019 г. до м. август 2019 г. включително.

Подаването на документите се извършва лично със студентска книжка, или от упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице, от 24.09.2019 г. до 09.10.2019 г. включително в стая № 1015, Учебен корпус № 1, от 15.00 ч. до 17.00 ч. всеки работен ден.

Списък с кандидатите ще бъде публикуван на 21.10.2019 г. на табло „Стипендии” в Ректорат и на сайта на ТУ-Габрово: www.tugab.bg.

Срок за възражения - три календарни дни от публикуването на списъка (до 23.10.2019 г. вкл.)

Класиране – на 25.10.2019 г.