Студентски новини

                                                  

СЪОБЩЕНИЕ ЗА СТИПЕНДИИ ПО ПМС № 90/2000 г.

летен семестър 2018/2019 учебна година


             Документите за брутния доход да бъдат за периода: от м. август 2018 г. до м. януари 2019 г. включително.

                          

             Подаването на документите се извършва лично със студентска книжка, или от упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице, от 25.02.2019 г. до 12.03.2019 г. включително в стая № 1015, Учебен корпус № 1, от 15.00 ч. до 17.00 ч. всеки работен ден.

        Списък с кандидатите ще бъде публикуван на 18.03.2019 г. на табло „Стипендии” в Ректорат и на сайта на ТУ-Габрово: www.tugab.bg.

       Срок за възражения - три календарни дни от публикуването на списъка (до 20.03.2019 г. вкл.)

        Класиране – на 22.03.2019 г.

 

Извадка от ПРАВИЛА за отпускане на държавни стипендии в Технически университет – Габрово СТИПЕНДИИ НА БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ

Заповед