Обществени поръчки

Технически университет Габрово обявява открита процедура с предмет: „Предоставяне на самолетни билети за нуждите на Технически университет – Габрово и неговите разпоредители с бюджет".

 

Вид на процедурата: Открита процедура по реда на чл. 73, ал. 1 от ЗОП

 

Срок за подаване на документи е 17:00 часа на 20.11.2018, като офертите следва да бъдат подадени в деловотството на Технически университет - Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 21.11.2018 в 11:00 часа в Заседателна зала ет.2 в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово.

 

19.10.2018г. Връзка към АОП

19.10.2018г. Обявление

19.10.2018г. Решение

19.10.2018г. Документация за участие