Студентски новини

График

за провеждане на занятията по английски език - факултативно обучение

през зимния семестър на 2018/2019 уч. година

 

 

за студентите от специалност "Мехатроника", III курс:

понеделник,   08:00 часа, зала 1324

сряда,              14:00 часа, зала 1324

- ст. преп. И. Рашкова

за студентите от всички специалности във факултет „МУ”, II курс:

понеделник,                           14:00 часа, зала 1323

сряда,  нечетна седмица,      14:00 часа, зала 1323

сряда,  четна седмица,          15:00 часа, зала 1323

- ст. преп. Н. Славова

за студентите от всички специалности във факултет „ЕЕ”, II курс:

четвъртък,      15:30 часа, зала 1323

- ст. преп. С. Колев

за студентите от всички специалности във факултет „ЕЕ”, III курс:

сряда,              14:30 часа, зала 1325

- ст. преп. Н. Славова

за студентите от всички специалности във факултет „С”, II курс:

понеделник,   14:00 часа, зала 1325

- ст. преп. М. Авдеева

График

за провеждане на занятията по руски език - факултативно обучение

през зимния семестър на 2018/2019 уч. година

за студентите от всички специалности във факултет „С”, II курс:

вторник,         14:00 часа, зала 1323

- ст. преп. М. Авдеева