Студентски новини

                                           

 

             Документите за брутния доход да бъдат за периода: от м. март 2018 г. до м. август 2018 г. включително.

                          

             Подаването на документите се извършва лично със студентска книжка, или от упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице, от 25.09.2018 г. до 10.10.2018 г. включително в стая № 1015, Учебен корпус № 1, от 15.00 ч. до 17.00 ч. всеки работен ден.

        Списък с кандидатите ще бъде публикуван на 17.10.2018 г. на табло „Стипендии” в Ректорат и на сайта на ТУ-Габрово: www.tugab.bg.

       Срок за възражения - три календарни дни от публикуването на списъка (до 19.10.2018 г. вкл.)

        Класиране – на 23.10.2018 г.