Технически университет - габрово

Мисия - образование!

Технически университет - Габрово е акредитирано държавно висше училище с 55 годишна история.

Кандидатствайте при нас

Кандидатстудентски прием

Запознайте се с нашите бакалавърски и магистърски програми!

Технически университет - Габрово предлага 17 бакалавърски, 25 магистърски и 26 докторски програми

Вижте всички специалности

Еразъм+

Новата европейска програма за образование и обучение!

Еразъм+ е новата програма на Европейския съюз в областите на образованието, обучението, младежта и спорта за периода 2014 – 2020 г.

Вижте още

Център за компетентност “Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии”

Вижте още

Специалност "Индустриален мениджмънт - иновации и бизнес развитие" (ИМИБ)

Специалност ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ - ИНОВАЦИИ И БИЗНЕС

РАЗВИТИЕ ( С ОБУЧЕНИЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК)

 

 Образователно-квалификационна степен: Магистър

Обучаваща катедра: Мениджмънт

Магистърската специалност „Индустриален мениджмънт - иновации и бизнес развитие“ е разработена съвместно с Университета за приложни науки в Митвайда, Германия. Обучението се провежда на английски език, в двата университета и завършва с дипломи от двата университета.

Магистърската специалност е гъвкава по своя характер и има за цел да формира у студентите знания и умения за създаване и развитие на бизнес - както на малки и средни предприятия, така и на големи компании. Учебният план съдържа дисциплини, които осигуряват теоретична подготовка, съчетана с практически подход за прилагане на инженерни и мениджърски техники за управление на бизнеса.

Завършилите специалността придобиват образователно-квалификационна степен „Магистър” с професионална квалификация „Магистър по иновации и бизнес развитие”, както и необходимите компетентности в областта на иновациите и бизнес-развитието, в съответствие с Европейската квалификационна рамка:

  • Управленска компетентност в областта на организацията и управлението на бизнеса;
  • Компетентност в информационните системи;
  • Компетентност в управлението на проекти;
  • Компетентност в научните изследвания и анализи;
  • Компетентности за прилагане на методи за подобряване на резултатите;
  • Лични и професионални компетентности - самостоятелност и отговорност; компетентности за учене; комуникативни и социални компетентности; професионални компетентности.

                 Интердисциплинарният характер на специалността осигурява на завършилите висока конкурентоспособност на националния и световен пазар на труда, което им позволява успешно да се реализират в български и чуждестранни компании, в проектантски екипи за разработване и внедряване на иновационни решения, за реализиране на нови логистични решения за разпространение на иновацията на национално и международно равнище, в експертни екипи за извършване на консултантска дейност и оценяване съответствието на индустриалните продукти със съществуващи изисквания и норми; в екипи за разработване на международни проекти, свързани с усъвършенстване на мениджмънта, конкурентоспособността и човешките ресурси на предприятията.

За контакти:  гл. ас. д-р инж. Петко Найденов – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Последно на сайта

Предстоящи събития

Научна дейност

 

 

Научноизследователската дейност в Технически университет - Габрово е проучвателна, аналитична, прогнозна, експертна, развойна, технологична, нормативна, внедрителска и други творчески дейности, които увеличават обема на научните знания.

banner noir logo friends nis baner2 buton izvestia buton izvestia site logo3 logo site s LogoProekt PPP4Broadband LogoStudPraktiki

 

 

 

Проф. дтн инж. Райчо Иларионов - Ректор 

Tехнически университет - Габрово е водеща институция за подготовка на висококвалифицирани кадри и провеждане на научни изследвания, отговарящи на европейските стандарти.

Създаден през 1964 година, днес Технически университет-Габрово е модерен европейски университет в обучението по модерни специалности в областта на техниката, технологиите, икономиката, социалната сфера и администрацията. Високото научно ниво, съвместната дейност с бизнеса и високо квалифицираният академичен състав го правят предпочитано учебно заведение. Неговите учебни планове и програми са съобразени със съвременните пазарни условия и изискванията на бизнеса за подготовка на висококвалифицирани специалисти. ТУ-Габрово е акредитиран от Национална агенция по оценяване и акредитация НАОА, Международното сдружение по инженерна педагогика IGIPи от Европейската професионална  асоциация за инженери FEANI. В него е изградена Система за управление на качеството и е сертифициран по стандарт ISO9001:2000 и ISO9001:2008 от DQSGmbHи IQNet. Обучението в Технически университет – Габрово е предизвикателство за младите хора. ТУ-Габрово с право се гордее със своите възпитаници, успешно реализирали се в страната и в чужбина и допринасящи с професионалната си компетентност за развитието на съвременната наука и практика.

founders2