На 17.09.2018 г. в 10.00 часа  в Аулата на Технически Колеж –Ловеч ще бъде официално открита академичната 2018/2019 учебна година.
Директорът на Колежа –доц.Пенчев ще произнесе слово към студенти и преподаватели.
Ще бъде направен водосвет  за здраве.
По време на ритуала ще бъдат раздадени студентските книжки по специалности на студентите-първокурсници.