Технически университет - габрово

Мисия - образование!

Технически университет - Габрово е акредитирано държавно висше училище с 55 годишна история.

Кандидатствайте при нас

Кандидатстудентски прием

Запознайте се с нашите бакалавърски и магистърски програми!

Технически университет - Габрово предлага 17 бакалавърски, 25 магистърски и 26 докторски програми

Вижте всички специалности

Еразъм+

Новата европейска програма за образование и обучение!

Еразъм+ е новата програма на Европейския съюз в областите на образованието, обучението, младежта и спорта за периода 2014 – 2020 г.

Вижте още

Център за компетентност “Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии”

Вижте още

ПРОГРАМА: ХОРИЗОНТ 2020

 

ДЕЙНОСТИ МАРИЯ-СКЛОДОВСКА КЮРИ

Проект: 818879

Начало: 2018 г.

Край: 2019 г.

EU grant: EU grant за ТУ-Габрово: 6125 EUR

Координатор: Центъра за изследвания и анализи

Партньори:

Сдружение „Форум Наука“

Британски съвет

Форум Демокрит

Медицински университет, Пловдив

Медицински университет, София

Технически университет, София

Технически университет – Габрово

Университет по хранителни технологии, Пловдив

Химикотехнологичен и металургичен университет

Минно-геоложки университет "Св.Иван Рилски“

Национална спортна академия „ Васил Левски“

Институт по океанология (БАН)

Национален исторически музей

Агробиоинститут

Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей при БАН

София Тех Парк

Русенска търговско индустриална камара

Институт по зеленчукови култури „Марица“

Български географски портал

Център забавна математика

 

Кратка анотация:

REFRECH (RELATE, EXPERIENCE, FIND RESEARCH EVERYWHERE AND SHARE) е с продължителност 20 месеца, с координатор Център за изследвания и анализи, с участието на 20 партньори и 27 асоциирани партньори.

Основната цел на проекта е: да се повиши осведомеността на широката общественост относно научноизследователските и иновационните дейности, да се увеличи общественото признание на труда на изследователите, да се разбере въздействието на работата на изследователите върху ежедневния живот на гражданите, да се насърчат младите хора да започнат изследователска дейност и кариера.

Специфични цели на проекта:

-          Повишаване на обществената осведоменост и интерес към образованието, научните изследвания и иновациите;

-          Преодоляване на негативните стереотипи за изследователите, показвайки ги като достъпни, творчески, обществени и подкрепящи членове на обществото;

-          Подобряване достъпът на гражданите до резултатите от изследванията и тяхното разбиране за въздействието на науката върху всички аспекти на живота;

-          Подобряване на комуникационните умения на изследователи, иноватори и предприемачи и стимулиране на тяхната ангажираност към различни групи неспециалисти, за да се подхранва изследователското любопитство на децата.

 

Последно на сайта

Научна дейност

 

 

Научноизследователската дейност в Технически университет - Габрово е проучвателна, аналитична, прогнозна, експертна, развойна, технологична, нормативна, внедрителска и други творчески дейности, които увеличават обема на научните знания.

banner noir logo friends nis baner2 buton izvestia buton izvestia site logo3 logo site s LogoProekt PPP4Broadband LogoStudPraktiki

 

 

 

Проф. дтн инж. Райчо Иларионов - Ректор 

Tехнически университет - Габрово е водеща институция за подготовка на висококвалифицирани кадри и провеждане на научни изследвания, отговарящи на европейските стандарти.

Създаден през 1964 година, днес Технически университет-Габрово е модерен европейски университет в обучението по модерни специалности в областта на техниката, технологиите, икономиката, социалната сфера и администрацията. Високото научно ниво, съвместната дейност с бизнеса и високо квалифицираният академичен състав го правят предпочитано учебно заведение. Неговите учебни планове и програми са съобразени със съвременните пазарни условия и изискванията на бизнеса за подготовка на висококвалифицирани специалисти. ТУ-Габрово е акредитиран от Национална агенция по оценяване и акредитация НАОА, Международното сдружение по инженерна педагогика IGIPи от Европейската професионална  асоциация за инженери FEANI. В него е изградена Система за управление на качеството и е сертифициран по стандарт ISO9001:2000 и ISO9001:2008 от DQSGmbHи IQNet. Обучението в Технически университет – Габрово е предизвикателство за младите хора. ТУ-Габрово с право се гордее със своите възпитаници, успешно реализирали се в страната и в чужбина и допринасящи с професионалната си компетентност за развитието на съвременната наука и практика.

founders2