Технически университет – Габрово обявява поръчка с предмет „ДЕНОНОЩНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА ОБЕКТИ НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО”

Срокът за подаване на оферти е 16:30 ч. на 23.04.2018 г., като офертите следва да бъдат подадени в деловодството на Технически университет – Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на 24.04.2018 г. от 10:30 часа в Заседателната зала в сграда Ректорат на Технически университет – Габрово. На отварянето на офертите могат да присъстват представляващите участниците или писмено упълномощени от тях лица.

 

Цялата документация може да бъде намерена тук.

 

Свързани документи:

18.04.2018г. - Съобщение за удължаване на срока за приемане на оферти.

 Протокол №1

Уведомително писмо

Протокол №2

16.05.2018г. - Съобщение за отваряне на ценовите предложения.

Протокол №3

Доклад

Решение

Уведомително писмо

Решение - Изменение

Уведомителни писма - изменение

Решение №7

Уведомително писмо 1

Уведомително писмо 2

Решение за прекратяване