ЛЕКЦИИ ОТ ВОДЕЩИ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ БИЗНЕСА В АУДИТОРИИТЕ НА КОЛЕЖА В ЛОВЕЧ

lekcia 2018 1В Технически колеж – Ловеч стартира поредица от лекции, водени от изявени специалисти от фирми в региона. Срещата бе открита от директора на колежа доц. д-р Пенчо Пенчев.

Лекциите се провеждат в съответствие със сключените договори за съвместна дейност в областта на научно-изследователската дейност, с цел повишаване качеството на образователния и научно-изследователски процес.

Първата лекция бе изнесена на 21.03.2018 г. от д-р инж. Владимир Последович, главен технолог на фирма „Спарки-Елтос“- ЕАД, гр. Ловеч. Темата бе посветена на нови технологии и технологично оборудване в областта на ръчните електроинструменти.

lekcia 2018 2

Следващите лекции ще бъдат изнесени на 29.03.2018 г. и на 05.04.2018 г.

Фирма „Спарки – Елтос“ подпомага желаещи да работят и същевременно да учат, като гарантира работни места, заплащане на такси за обучение и др. Същевременно в лабораториите и звената на фирмата студентите провеждат учебно-производствената си практика. Така се върви към въвеждането на дуално и бизнес ориентирано обучение, отговарящо на потребностите на производствената инфраструктура от региона.