Технически университет - габрово

Мисия - образование!

Технически университет - Габрово е акредитирано държавно висше училище с 55 годишна история.

Кандидатствайте при нас

Кандидатстудентски прием

Запознайте се с нашите бакалавърски и магистърски програми!

Технически университет - Габрово предлага 17 бакалавърски, 25 магистърски и 26 докторски програми

Вижте всички специалности

Еразъм+

Новата европейска програма за образование и обучение!

Еразъм+ е новата програма на Европейския съюз в областите на образованието, обучението, младежта и спорта за периода 2014 – 2020 г.

Вижте още

Център за компетентност “Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии”

Вижте още

Courses taught in English

FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND ELECTRONICS

Courses for Bachelor Degree Programmes

1.    Signals and Systems (6 ECTS)
2.    Television Equipment (6 ECTS)
3.    Mobile Cellular Communications (4 ECTS)
4.    Optical Communications (6 ECTS)
5.    Analogue Circuit Engineering (6 ECTS)
6.    Automation of communication design (6 ECTS)
7.    Computer Communications (5 ECTS)
8.    Telecommunication Networks (5 ECTS)
9.    Computer Systems (6 ECTS)
10.    Basic Principles of Electrical Engineering , part 1 (7 ECTS)
11.    Basic Principles of Electrical Engineering, part 2 (7 ECTS)
12.    Basic Principles of Electrical Engineering, short course (7 ECTS)
13.    Electrotechnics and Electronics (4 ECTS)
14.    Electrical Materials (5 ECTS)
15.    Electrical Devices in Electric Power Industry (7 ECTS)
16.    Electrical Apparatus (6 ECTS)
17.    Electrical Machines, Part 1 (7 ECTS)
18.    Fundamentals of Automation (6 ECTS)
19.    Power Technologies and Ecology (5 ECTS)
20.    Electric Transport Vehicles (5 ECTS)
21.    Electromagnetic Compatibility in Electric Power Industry (5 ECTS)
22.    Electrical Machines, Part 2 (6 ECTS)
23.    Lighting and Installation Equipment (7 ECTS)
24.    Automated Electric Drives (6 ECTS)
25.    Electrical Equipment (7 ECTS)
26.    Electric Power Distribution (7 ECTS)
27.    Electric Power Distribution – project (2 ECTS)
28.    Industrial Electric Power Distribution Systems (6 ECTS)
29.    Electrical Equipment of Manufacturing Machines and Processes (6 ECTS)
30.    Relay Protection (4 ECTS)
31.    Electrical Equipment – project (2 ECTS)

 

Courses for Master Degree Programmes

1.    Optimisation and Management of Electric power Distribution (9 ECTS)
2.    Control and measurement of Electric Power (6 ECTS)
3.    Conducted Transients in Electrical Systems (6 ECTS)
4.    Automation of Industrial Electric Power Distribution (7 ECTS)
5.    Control Systems of Electric Drives (6 ECTS)
6.    Computer Aided Design in the Electric Power Industry - project (2 ECTS)
7.    Renewable Energy Sources (7 ECTS)
8.    Applied Computer Methods for Electrical Engineers (6 ECTS)
9.    Contemporary Mathematical Methods for Engineers (6 ECTS)
10.    Electrical Equipment of Automated and Robotic Devices (9 ECTS)
11.    Computer Aided Design in the Electrical Equipment – project (2 ECTS)
12.    Experimental Studies and Optimisation (6 ECTS)
13.    Energy Saving Electric Drives (7 ECTS)

 

FACULTY OF ECONOMICS

Courses for Bachelor Degree Programmes

1.    Fundamentals of Social Work (6 ECTS)
2.    Methods of Social work – part I (social case work) (7 ECTS)
3.    Methods of Social work – part II (social work with groups and communities) (7 ECTS)
4.    Organization and management of social activities (7 ECTS)
5.    Working with Non-profit Organisations (NGOs) (5 ECTS)
6.    Sales Management (5 ECTS)
7.    Marketing research (5 ECTS)
8.    Foreign Trade (5 ECTS)
9.    Science of Commercial Articles (6 ECTS)
10.    Trade Logistics (5 ECTS)
11.    Business Organization (7 ECTS)
12.    International Economic Relations (5 ECTS)
13.    Business Planning (6 ECTS)
14.    Economics of Enterprise (6 ECTS)
15.    Organizational Behaviour (6 ECTS)
16.    Project Management (5 ECTS)
17.    Fundamental of Management (6 ECTS)
18.    Есоnomic of Enterprise (5 ECTS)
19.    Investments and Innovations (4 ECTS)
20.    Marketing (5 ECTS)
21.    Marketing Research (6 ECTS)
22.    Theory of Systems and Organizational Design (6 ECTS)
23.    Theory of Finance (Theory of Money and Credit) (6 ECTS)
24.    Controlling (5 ECTS)
25.    Investment Management (6 ECTS)
26.    Analysis and  Management of Competitiveness (6 ECTS)
27.    Investment Theory and Analysis (6 ECTS)
28.    Innovation Management (5 ECTS)
29.    Reengineering (5 ECTS)
30.    Business Administration (4 ECTS)
31.    Human Resources Management  (6 ECTS)
32.    Fundamentals of Management (5 ECTS)
33.    Production Management (6 ECTS)
34.    Economic Logistics (6 ECTS)

 

Courses for Master Degree Programmes

1.    Social Entrepreneurship (4 ECTS)
2.    Project Management (4 ECTS)
3.    Social Marketing (5 ECTS)
4.    Organizational Culture and Leadership (5 ECTS)
5.    Professional Standards for Management and Development of Human Resources (5 ECTS)
6.    Personnel Management Systems (5 ECTS)

 

Последно на сайта

Предстоящи събития

Научна дейност

 

 

Научноизследователската дейност в Технически университет - Габрово е проучвателна, аналитична, прогнозна, експертна, развойна, технологична, нормативна, внедрителска и други творчески дейности, които увеличават обема на научните знания.

 

 

 

Проф. дтн инж. Райчо Иларионов - Ректор 

Tехнически университет - Габрово е водеща институция за подготовка на висококвалифицирани кадри и провеждане на научни изследвания, отговарящи на европейските стандарти.

Създаден през 1964 година, днес Технически университет-Габрово е модерен европейски университет в обучението по модерни специалности в областта на техниката, технологиите, икономиката, социалната сфера и администрацията. Високото научно ниво, съвместната дейност с бизнеса и високо квалифицираният академичен състав го правят предпочитано учебно заведение. Неговите учебни планове и програми са съобразени със съвременните пазарни условия и изискванията на бизнеса за подготовка на висококвалифицирани специалисти. ТУ-Габрово е акредитиран от Национална агенция по оценяване и акредитация НАОА, Международното сдружение по инженерна педагогика IGIPи от Европейската професионална  асоциация за инженери FEANI. В него е изградена Система за управление на качеството и е сертифициран по стандарт ISO9001:2000 и ISO9001:2008 от DQSGmbHи IQNet. Обучението в Технически университет – Габрово е предизвикателство за младите хора. ТУ-Габрово с право се гордее със своите възпитаници, успешно реализирали се в страната и в чужбина и допринасящи с професионалната си компетентност за развитието на съвременната наука и практика.

founders2