График за провеждане на занятията по английски и руски език - факултативно обучение през летния семестър на 2017/2018 уч. година

График за провеждане на занятията по английски, за студентите от специалност "Мехатроника":

понеделник,   12:00 часа, зала 1326

четвъртък,      08:00 часа, зала 1326

- ст. преп. Ц. Петрова

 

График за провеждане на занятията по английски, за студентите от всички специалности във факултет „ЕЕ”, II курс:

понеделник,   15:00 часа, зала 1323 - напреднали

- ст. преп. С. Колев

 

График за провеждане на занятията по английски, за студентите от всички специалности във факултет „МУ”:

петък, 8-10 часа, зала 6505

- ст. преп. М. Авдеева

 

График за провеждане на занятията по английски, за студентите от всички специалности във "Стопански факултет”:

петък, 12-14 часа, зала 6505

- ст. преп. М. Авдеева

 

График за провеждане на занятията по руски език, за студентите от всички специалности:

вторник, 14-16 часа, зала 6505

- ст. преп. М. Авдеева