проф. Манфред Улрих - Германия „Възобнояеми енергийни източници в бита и производството”

На 18.10.2017 година в Технически колеж-Ловеч бе изнесена лекция, на тема „Възобнояеми енергийни източници в бита и производството”, от проф. Манфред Улрих - Германия. Присъстваха преподаватели и студенти от колежа, както и представители от професионална гимназия - Ловеч.

IMG 0685IMG 0687