Технически университет - габрово

Мисия - образование!

Технически университет - Габрово е акредитирано държавно висше училище с 52 годишна история.

Кандидатствайте при нас

Кандидатстудентски прием

Запознайте се с нашите бакалавърски и магистърски програми!

Технически университет - Габрово предлага 17 бакалавърски, 25 магистърски и 26 докторски програми

Вижте всички специалности

Еразъм+

Новата европейска програма за образование и обучение!

Еразъм+ е новата програма на Европейския съюз в областите на образованието, обучението, младежта и спорта за периода 2014 – 2020 г.

Вижте още

Проект: BG05M2OP001-1.002-0023

Център за компетентност “Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии”

Вижте още

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В III МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ «СТУДЕНТИТЕ И МЛАДЕЖТА – ЗА БЪДЕЩЕТО НА СТРАНАТА» 18-19.10.2017г.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В IIIМЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

«СТУДЕНТИТЕ И МЛАДЕЖТА – ЗА БЪДЕЩЕТО НА СТРАНАТА»

18-19.10.2017г.

Конференцията е посветена на 55-годишнината на Образователно-научен професионално-педагогически институт към Украинска инженерно-педагогическа академия (УИПА)

Организатор: Образователно-научен професионално-педагогически институт към Украинска инженерно-педагогическа академия (УИПА)

Място на провеждане: Образователно-научен професионално-педагогически институт към УИПА, гр.Бахмут 84500, ул. Носакова 9а, Украйна

Работна програма на конференцията:

18.10.2017г.

9.30 – 10.00ч. – регистрация на участниците на адрес ул. Носакова 9а;

10.00 – 11.00ч. – пленарно заседание;

11.00 – 13.00ч. – работа по секции;

13.00 – 14.00ч. – почивка за обяд;

15.00ч. – екскурзия;

18.00ч. – тържествена вечеря.

19.10.2017г.

9.00 – 12.00ч. – работа по секции;

12.00 – 13.00ч. – почивка за обяд;

13.00 – 14.00ч. – заключително заседание, закритие на конференцията.

Работни направления на конференцията:

 1. Секция хуманитарни дисциплини
 2. Психолого-педагогическа секция
 3. Секция икономика
 4. Секция политехника

Условия за участие:

Краен срок на заявка за участие: 05.10.2017г.

Заявленията се подават онлайн на адрес: http://goo.gl/TjcZ9W

Текстовете на докладите, оформени съгласно изискванията, се изпращат в приложен файл на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. (Важно! – копие на писмото с доклада се изпраща и на доц. Сажко Галина Ивановна на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.)

В полето „тема“ на писмото се вписва номера на секцията и фамилията на първия автор, например: <2. Савченко К.М.>

За справки:

Секретар на организационния комитет:

дин доц. Михалченко Ганна Григориевна

моб. Тел. 0506650706

Отговорен секретар на конференцията:

Усик Олга Евгениевна

(0627) 44-86-38, моб. Тел. 0993799087

Е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Изисквания за оформяне на материалите:

 1. Обем на доклада – до 2 стр., напечатани в MicrosoftWord без номериране на страниците, шрифтTimesNewRoman, 14 pt, единичен интервал, без удебеляване на текста и без пренос на думи, полета – по 20мм от всяка страна;
 2. Името на секцията се записва с курсив в горния десен ъгъл;
 3. Заглавието на доклада се записва с главни букви, удебелен шрифт;
 4. След заглавието – в дясния ъгъл с курсив се записва фамилията и инициалите на авторите, ОКС; фамилия и инициали на научния ръководител, длъжност, месторабота;
 5. В текста не може да има полета с различен шрифт. Рисунки, диаграми, схеми, таблици трябва да бъдат единствено с черен цвят;
 6. Рисунките трябва да се групират в 1 графичен обем, формулите да са напечатани с редактора за формули MicrosoftEquationи да са номерирани с кръгли скоби, например (3).
 7. Списъкът на използваната литература следва да се оформи в съответствие с изискванията на Държавния стандарт 8302:2015 – размер 12 pt.

Работни езици на конференцията: Украински, руски, английски

За студенти от ТУ-Габрово участието в конференцията е безплатно. Пътни, нощувки, хранене, екскурзии – заплащането е за сметка на участника.

Личното присъствие на участника не е задължително – в този случай, при попълване на онлайн формуляра, на въпроса «Форма участі у конференції сепосочва опцията «Тільки друк тез»

Покана оригинал

Последно на сайта

Научна дейност

 

 

Научноизследователската дейност в Технически университет - Габрово е проучвателна, аналитична, прогнозна, експертна, развойна, технологична, нормативна, внедрителска и други творчески дейности, които увеличават обема на научните знания.

banner noir logo friends nis baner2 buton izvestia buton izvestia site logo3 logo site s LogoProekt PPP4Broadband LogoStudPraktiki

 

 

 

Проф. дтн инж. Райчо Иларионов - Ректор 

Tехнически университет - Габрово е водеща институция за подготовка на висококвалифицирани кадри и провеждане на научни изследвания, отговарящи на европейските стандарти.

Създаден през 1964 година, днес Технически университет-Габрово е модерен европейски университет в обучението по модерни специалности в областта на техниката, технологиите, икономиката, социалната сфера и администрацията. Високото научно ниво, съвместната дейност с бизнеса и високо квалифицираният академичен състав го правят предпочитано учебно заведение. Неговите учебни планове и програми са съобразени със съвременните пазарни условия и изискванията на бизнеса за подготовка на висококвалифицирани специалисти. ТУ-Габрово е акредитиран от Национална агенция по оценяване и акредитация НАОА, Международното сдружение по инженерна педагогика IGIPи от Европейската професионална  асоциация за инженери FEANI. В него е изградена Система за управление на качеството и е сертифициран по стандарт ISO9001:2000 и ISO9001:2008 от DQSGmbHи IQNet. Обучението в Технически университет – Габрово е предизвикателство за младите хора. ТУ-Габрово с право се гордее със своите възпитаници, успешно реализирали се в страната и в чужбина и допринасящи с професионалната си компетентност за развитието на съвременната наука и практика.

founders2