Стипендиански програми

HellenicPetroleumGroupи ЕКО България стартират образователна инициатива за магистърска програма в чужбина

Едно от най-големите индустриални предприятия в Гърция HellenicPetroleumGroup, част от което е и дружеството ЕКО България, предприема поредната инициатива, свързана с енергийния бранш и реализация на млади и компетентни хора в него. Холдингът си сътрудничи с два от най-престижните университети в Югоизточна Европа – Технически университет в Крит и университет Пирея. Чрез това партньорство ще бъдат осигурени стипендии за специализирана програма за следдипломна квалификация в две от най-елитните гръцки висши учебни заведения.

Всички, завършили образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ или „Магистър“, владеещи високо ниво на английски език и още няколко критерии за подбор, могат да избират между две програми - „Магистърска степен по петролно инженерство“ и „Магистърска степен по енергийна стратегия, право и икономика“ и да кандидатстват. Крайните срокове за подаване на документи са съответно 31 август 2017 г. и 26 юни 2017 г., а стипендии ще бъдат осигурени за 10 от държавите, в които HellenicPetroleumGroupоперира.  

Финансовата подкрепа, осигурена от HellenicPetroleumGroup, ще бъде определена за студенти, които отговарят на академичните критерии и са постигнали високи резултати. Всички, които преминат успешно през подбора, ще започнат обучението си в началото на октомври 2017 г.

Изисквания и документи за прием:

  • Формуляр за кандидатстване (по образец)
  • Сертификат, удостоверяващ високо ниво на английски език. Научен и професионален опит биха били предимство
  • Копия от завършените образователни степени и прилежащи документи (легализирани, ако са издадени от негръцки институции), показващи оценките от завършени курсове
  • В случай, че съответната образователна степен не е завършена по време на кандидатстването в програмата, е необходимо да бъде издаден документ от секретариата на съответното висше учебно заведение, удостоверяващ, че всички изисквания за кандидатстване са изпълнени
  • Подробна автобиография, показваща научен или индустриален опит
  • Две препоръчителни писма (по образец в сайта на университета)
  • Висше образование в областта на инженерната наука или научна дисциплина, свързана с предмета на програмата, е предимство

За допълнителни въпроси, моля пишете на адрес ekoscholarships@newmoment.bgили позвънете на телефон 00359 888 474 010.