Технически университет - габрово

Мисия - образование!

Технически университет - Габрово е акредитирано държавно висше училище с 52 годишна история.

Кандидатствайте при нас

Кандидатстудентски прием

Запознайте се с нашите бакалавърски и магистърски програми!

Технически университет - Габрово предлага 17 бакалавърски, 25 магистърски и 26 докторски програми

Вижте всички специалности

Еразъм+

Новата европейска програма за образование и обучение!

Еразъм+ е новата програма на Европейския съюз в областите на образованието, обучението, младежта и спорта за периода 2014 – 2020 г.

Вижте още
Проект: BG05M2OP001-1.002-0023-С01

Център за компетентност “Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии”

Вижте още

Студентски стаж по програма Еразъм+

DOREA Educational Institute, Кипър - организация с нестопанска цел и един от водещите доставчици на обучение в Кипър с богат опит в различни проекти за мобилност, предлага 5 стажантски позиции.  Една от целите на DOREAе да насочва млади хора в техния професионален път, давайки им шанс да израснат както в личен така и в професионален план.

Повече за организацията и условията за стаж може да откриете на https://gallery.mailchimp.com/60597e5037b2ce72418850d7c/files/7497fb09-6e40-4aa3-88d1-7a07803a1a8b/3._Brochure_Internship_DOREA.pdf?utm_source=phplist128&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=Erasmus%2B+for+students+and+staff

Видео относно стажа в DOREA, направено от стажанти - https://www.youtube.com/watch?v=kSwkmj77ee0&utm_source=phplist128&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=Erasmus%2B+for+students+and+staff

Последно на сайта

Научна дейност

 

 

Научноизследователската дейност в Технически университет - Габрово е проучвателна, аналитична, прогнозна, експертна, развойна, технологична, нормативна, внедрителска и други творчески дейности, които увеличават обема на научните знания.

banner noir nis baner2 buton izvestia buton izvestia site logo3 logo site s LogoProekt PPP4Broadband LogoStudPraktiki

 

 

 

Проф. дтн инж. Райчо Иларионов - Ректор 

Tехнически университет - Габрово е водеща институция за подготовка на висококвалифицирани кадри и провеждане на научни изследвания, отговарящи на европейските стандарти.

Създаден през 1964 година, днес Технически университет-Габрово е модерен европейски университет в обучението по модерни специалности в областта на техниката, технологиите, икономиката, социалната сфера и администрацията. Високото научно ниво, съвместната дейност с бизнеса и високо квалифицираният академичен състав го правят предпочитано учебно заведение. Неговите учебни планове и програми са съобразени със съвременните пазарни условия и изискванията на бизнеса за подготовка на висококвалифицирани специалисти. ТУ-Габрово е акредитиран от Национална агенция по оценяване и акредитация НАОА, Международното сдружение по инженерна педагогика IGIPи от Европейската професионална  асоциация за инженери FEANI. В него е изградена Система за управление на качеството и е сертифициран по стандарт ISO9001:2000 и ISO9001:2008 от DQSGmbHи IQNet. Обучението в Технически университет – Габрово е предизвикателство за младите хора. ТУ-Габрово с право се гордее със своите възпитаници, успешно реализирали се в страната и в чужбина и допринасящи с професионалната си компетентност за развитието на съвременната наука и практика.

founders2