Международно сътрудничество

Със своя интерес към популяризиране и утвърждаване на Европейските стандарти в областта на висшето образование и интегриране на Българските академични институции със световното образователно наследство, Технически Университет - Габрово вече е получил световно признание и репутация.

ТУ-Габрово насърчава и развива професионалното сътрудничество и поддържа добри контакти с повече от 40 университета от цяла Европа и света. Целта е развитие на академичните връзки и дългосрочно сътрудничество в областта на висшето образование, обмен на преподаватели и студенти и подкрепа на изследователската дейност.

На преподавателите и студентите си Университетът осигурява стимулираща академична среда, и предлага висококачествено обучение и солидна основа за бъдещо професионално развитие. Университетът се радва на добра репутация поради своите постижения в прилагането на съвременни учебни програми, а също и в качеството си на иноватор в съвременната академична история на България.

Международния отдел подпомага развитието на международните контакти и сътрудничество в изпълнение на подписаните двустранни договорености. ТУ-Габрово винаги е насърчавал и развивал контакти с престижни университети, а особено в последните години сключва перспективни Споразумения с образователни институции от Европа и Азия.