Студентски новини

СЪОБЩЕНИЕ ЗА СТИПЕНДИИ ПО ПМС № 90/2000 г.
 летен семестър 2017/2018 учебна година

 

  • Документите за брутния доход да бъдат за периода: от м. август 2017 г. до м. януари 2018 г. включително;
  • Подаването на документите се извършва лично със студентска книжка, или от упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице, от 26.02.2018 до 09.03.2018 г. включително в стая 3121 в сграда Ректорат от 15 до 17 часа, тел.: 066/827509;
  • Списък с кандидатите ще бъде  публикуван на 15.03.2018 г. на табло „Стипендии” в  Ректорат и на сайта на ТУ-Габрово: www.tugab.bg;
  • Срок за възражения - три календарни дни от публикуването на списъка (до 19.03.2017 г. вкл.);
  • Класиране – на 22.03.2017 г.

 

Извадка от ПРАВИЛА за отпускане на държавни стипендии в Технически университет – Габрово СТИПЕНДИИ НА БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ

Заповед за размерите на студентските стипендии по ПМС № 90/2000 г. летен семестър 2017/2018 учебна година - очаква се