Преподавателска мобилност по програма ЕРАЗЪМ

Моля желаещите да проведат преподавателска мобилност през настоящата академична 2011/2012 г. да подадат заявление за участие, като посочат приемащото висше училище и периода на пребиваване в чужбина. Утвърдени ЕРАЗЪМ преподавателски мобилности на Технически университет – Габрово за 2011/2012 г., както и максималната субсидия по държави. ЕРАЗЪМ двустранните споразумения на Технически университет – Габрово за 2011/2012 г. по професионални направления.

Краен срок на подаване на заявленията в УЦМПП е 10 октомври 2011 г. Подадените заявления ще бъдат утвърждавани от Комисия Еразъм.