Кандидатстудентски прием

 Прием на студенти ОКС "Бакалавър" за учебната 2017-2018 г.

 

 Прием на студенти ОКС "Магистър" за учебната 2017-2018 г.

Прием на студенти в образователно-квалификационна степен „магистър” в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение

Прием на документи за кандидатстване: до 02.10.2017г.(12:00 часа) в съответната факултетна канцелария.

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Заявление-образец / получава се от факултетна канцелария/;
  2. Копие на диплома за завършено висше образование или академична справка;
  3. Документ за платена такса за кандидатстване – 25 лв./ БАНКА ДСК, сграда Ректорат/.

Кандидатстудентският изпит за прием на студенти в ОКС „магистър” ще се проведе на:

    за специалности от факултет МУ и ЕЕ - 3.10.2017 г. от 8:00 часа;

    за специалности от факултет „Стопански” – 4.10.2017 г. от 9:00 часа.

Записване на приетите за обучение студенти по държавна поръчка: 3 и4.10.2017 г.

Записване на приетите за обучение студенти в платена форма: 5 и6.10.2017 г.

Учебните занятия започват от 9.10.2017 г. по график, изготвен в катедрите.

Предстоящи събития

ТУ в мрежата

Последвайте ни във Фейсбук