Кандидатстудентски прием

 Прием на студенти за учебната 2017-2018 г.

Университетът си запазва правото да коригира окончателния списък на специалностите, по които ще приема студенти, след утвърждаване от Министерския съветна броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища на Р България през учебната   2017-2018 г.