Технически университет - габрово

Мисия - образование!

Технически университет - Габрово е акредитирано държавно висше училище с 52 годишна история.

Кандидатствайте при нас

Кандидатстудентски прием

Запознайте се с нашите бакалавърски и магистърски програми!

Технически университет - Габрово предлага 17 бакалавърски, 25 магистърски и 26 докторски програми

Вижте всички специалности

Еразъм+

Новата европейска програма за образование и обучение!

Еразъм+ е новата програма на Европейския съюз в областите на образованието, обучението, младежта и спорта за периода 2014 – 2020 г.

Вижте още

Кандидатстудентски прием

 Прием на студенти ОКС "Бакалавър" за учебната 2018-2019 г.

 

 Прием на студенти ОКС "Магистър" за учебната 2018-2019 г.

Прием на студенти в образователно-квалификационна степен „магистър” в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение

Прием на документи за кандидатстване: до __.10.2018г.(12:00 часа) в съответната факултетна канцелария.

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Заявление-образец / получава се от факултетна канцелария/;
  2. Копие на диплома за завършено висше образование или академична справка;
  3. Документ за платена такса за кандидатстване – 25 лв./ БАНКА ДСК, сграда Ректорат/.

Кандидатстудентският изпит за прием на студенти в ОКС „магистър” ще се проведе на:

    за специалности от факултет МУ и ЕЕ - __.10.2018 г. от 8:00 часа;

    за специалности от факултет „Стопански” – __.10.2018 г. от 9:00 часа.

Записване на приетите за обучение студенти по държавна поръчка: __.10.2018 г.

Записване на приетите за обучение студенти в платена форма: __.10.2018 г.

Учебните занятия започват от __.10.2018 г. по график, изготвен в катедрите.

Научна дейност

 

 

Научноизследователската дейност в Технически университет - Габрово е проучвателна, аналитична, прогнозна, експертна, развойна, технологична, нормативна, внедрителска и други творчески дейности, които увеличават обема на научните знания.

nis baner2 buton izvestia buton izvestia site logo3 logo site s LogoProekt PPP4Broadband LogoStudPraktiki

 

 

 

Проф. дтн инж. Райчо Иларионов - Ректор 

Tехнически университет - Габрово е водеща институция за подготовка на висококвалифицирани кадри и провеждане на научни изследвания, отговарящи на европейските стандарти.

Създаден през 1964 година, днес Технически университет-Габрово е модерен европейски университет в обучението по модерни специалности в областта на техниката, технологиите, икономиката, социалната сфера и администрацията. Високото научно ниво, съвместната дейност с бизнеса и високо квалифицираният академичен състав го правят предпочитано учебно заведение. Неговите учебни планове и програми са съобразени със съвременните пазарни условия и изискванията на бизнеса за подготовка на висококвалифицирани специалисти. ТУ-Габрово е акредитиран от Национална агенция по оценяване и акредитация НАОА, Международното сдружение по инженерна педагогика IGIPи от Европейската професионална  асоциация за инженери FEANI. В него е изградена Система за управление на качеството и е сертифициран по стандарт ISO9001:2000 и ISO9001:2008 от DQSGmbHи IQNet. Обучението в Технически университет – Габрово е предизвикателство за младите хора. ТУ-Габрово с право се гордее със своите възпитаници, успешно реализирали се в страната и в чужбина и допринасящи с професионалната си компетентност за развитието на съвременната наука и практика.

founders2