Магистърски специалности

За учебната 2020-2021 г. можете да кандидатствате в следните специалности

master 2


Факултет “Машиностроене и уредостроене”

 


Факултет “Eлектротехника и електроника”

 


Факултет “Стопански”

 


Обучението се извършва в над 20 магистърски специалности