Договори с външни фирми

Възложител Ръководител Предмет на договора Сума без ДДС, лв.
ПАОЛО ЕООД Г. Велев Оценка на рисковете за безопасност 400,00  
НОВИС ЕООД УПЦ Изработка на 240 бр. детайли 288,00  
Община Лом Пл. Цанков Разработване на проект 5 000,00  
ЧЕЗ Разпределение България АД Кр. Маринов Изследване влиянието на показатели 5 000,00  
ОМС ООД, Казанлък Г. Велев Проверка на защитно заземяване 350,00  
НИК МАШ 97" ООД ФОТОН Калибриране 492,00