СТИПЕНДИИ по ПМС № 90/2000г. - летен семестър 2019/2020 учебна година

СЪОБЩЕНИЕ ЗА КАМПАНИЯТА ЗА СТИПЕНДИИ ПО ПМС № 90/2000 г. летен семестър 2019/2020 учебна година

         

                      

 

ИЗВАДКА ОТ

 

ПРАВИЛА
за отпускане на държавни стипендии в Технически университет – Габрово
СТИПЕНДИИ НА БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ

 

 

1. СТУДЕНТИ, КОИТО ИМАТ ЗАБЕЛЕЖКА СРЕЩУ ИМЕТО СИ ДА ПРЕДСТАВЯТ НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ В СРОК ДО 23.10.2019 Г. В СТАЯ 3111 – РЕКТОРАТ

2. IBAN СЕ ПРЕДСТАВЯ В СРОК ДО 23.10.2019 Г. В СТАЯ 3111 – РЕКТОРАТ.

3. СТУДЕНТИ, КОИТО ИМАТ ВИСОК ДОХОД – НЯМА ДА БЪДАТ КЛАСИРАНИ.