erazmus logo

Този сайт е реализиран с финансовата подкрепа от Европейската Комисия по секторна програма „Еразъм”-”Учене през целия живот”. Публикуваните материали отразяват единствено възгледите на авторите. Европейската Комисия и Центърът за човешки ресурси не носят отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се информация.

Оферти за студентски практики по програма Еразъм

Практики по програма Еразъм

 1. Германия
 2. Гърция
 3. Испания
 4. Латвия
 5. Полша
 6. Република Хърватска
 7. Словения
 8. Унгария
 9. Чешка Република
 10. Австрия
 11. Словакия
 12. Турция
 13. Португалия
 14. Италия