Технически Университет Габрово обявява открита процедура по ЗОП с предмет:

 

Приготвяне и доставяне на топла храна за студентите и преподавателите, ползващи услугите на студентски стол на Технически университет – Габрово

 

Срок за подаване на документи е 17:00 часа на 08.06.2020, като офертите следва да бъдат подадени в деловодството на Технически университет - Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 09.06.2020 в 11:00 часа в Заседателна зала ет.2 в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово.

 

04.05.2020г. Връзка към АОП

04.05.2020г. Решение за откриване

04.05.2020г. Обявление

05.05.2020г. Документация за участие