Технически Университет Габрово обявява открита процедура по ЗОП с предмет:

 

„Доставка на пакетирани храни, кафе, чай, безалкохолни напитки и минерална вода по три обособени позиции:
Обособена позиция №1„Доставка на пакетирани храни и захарни изделия за нуждите на Технически университет – Габрово“
Обособена позиция №2 – „Доставка на безалкохолни напитки и минерална вода за нуждите на Технически университет – Габрово”
Обособена позиция №3 – „Доставка на безалкохолни напитки и минерална вода за нуждите на Технически колеж – Ловеч”

 

Вид на процедурата: открита процедура по ЗОП

 

Срок за подаване на документи е 17:00 часа на 28.04.2020, като офертите следва да бъдат подадени в деловодството на Технически университет - Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 29.04.2020 в 11:00 часа в Заседателна зала ет.2 в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово.

 

Срок за подаване на документи след изменението - 17:00 часа на 28.05.2020, като офертите следва да бъдат подадени в деловодството на Технически университет - Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 29.05.2020 в 11:00 часа в Заседателна зала ет.2 в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово.

 

23.03.2020г. Връзка към АОП

23.03.2020г. Решение за откриване

23.03.2020г. Обявление

24.03.2020г. Документи за участие

21.04.2020г. Решение за изменение - относно удължаване на срока

01.06.2020г. Решение за прекратяване - Позиция 1