Технически Университет Габрово обявява договаряне без предварително обявление с предмет:

 

"Доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на Технически колеж - Ловеч"

 

Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление

 

19.03.2020г. Връзка към АОП

19.03.2020г. Покана

19.03.2020г. Решение

19.03.2020г. Документация за участие

01.06.2020г. Решение за прекратяване