Технически Университет Габрово обявява открита процедура по ЗОП с предмет:

 

"Приготвяне и доставка на закуски за нуждите на Технически университет - Габрово"

 

Вид на процедурата: открита процедура по ЗОП

 

Срок за подаване на документи е 17:00 часа на 13.05.2020, като офертите следва да бъдат подадени в деловодството на Технически университет - Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 14.05.2020 в 11:00 часа в Заседателна зала ет.2 в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово.

 

Срок за подаване на документи след изменението - 17:00 часа на 10.06.2020, като офертите следва да бъдат подадени в деловодството на Технически университет - Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 11.06.2020 в 11:00 часа в Заседателна зала ет.2 в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово.

 

23.03.2020г. Връзка към АОП

23.03.2020г. Решение за откриване

23.03.2020г. Обявление

24.03.2020г. Документи за участие

21.04.2020г. Решение за изменение - относно удължаване на срока