График за приемане на магистри


КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК
за приемане на студенти в Технически университет–Габрово
за образователно-квалификационна степен “магистър”
за учебната 2020-2021 г.


  Видове дейности Срокове
ПЪРВА СЕСИЯ *

 

1

Приемане на кандидатстудентски документи

(в съответната факултетна канцелария)

В срок до 13.07.2020 г.
(12:00 часа)

 

2

Провеждане на конкурсните изпити:

за спец. от факултет ЕЕ
за спец. от факултет МУ
за спец. от факултет „Стопански"

Дати:

14.07.2020 г.
14.07.2020 г.
14.07.2020 г.

 

3

Записване на приетите за обучение студенти:

- по държавна поръчка
- в платена форма на обучение

Дати:

14 и 15.07.2020 г.
16 и 17.07.2020 г. 

ВТОРА СЕСИЯ

 

1

Приемане на кандидатстудентски документи

(в съответната факултетна канцелария)

 В срок до 28.09.2020 г.
(12:00 часа)

 

2

Провеждане на конкурсни изпити:

-за спец. от факултет ЕЕ
- за спец. от факултет МУ
- за спец. от факултет „Стопански”

Дати:

29.09.2020 г.
29.09.2020 г.
 29.09.2020 г. 

 

3

Записване на приетите за обучение студенти:

- по държавна поръчка
- в платена форма на обучение

Дати:  

29 и 30.09.2020 г.
01 и 02.10.2020 г. 

 


* - за попълване на 50 % от местата за прием в професионални направления:

  • 3.4. Социални дейности
  • 3.7 Администрация и управление
  • 5.1 Машинно инженерство
  • 5.3 Комуникационна и компютърна техника
  • 5.6 Материали и материалознание 
  • 5.13 Общо инженерство, в рамките на капацитета на професионалното направление