Предварителни изпити

КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

за провеждане на предварителни кандидатстудентски изпити в Технически университет–Габрово

за приемане на студенти в ОКС „бакалавър“ за учебната 2020-2021 г. 

Видове дейности Срокове

1

 

Приемане на документи за предварител­ни­те изпити по математика, български език и литература, география и общотехническа подготовка

  • за 29 февруари 2020 г.
  • за 28 март 2020 г.
  • за 25 април 2020 г.
  • за 30 май 2020 г.

 

(без почивните дни)

от 03.02. до 27.02.2020 г.

от 03.02. до 26.03.2020 г.

от 03.02. до 23.04.2020 г.

от 03.02. до 28.05.2020 г.

 2

Провеждане на конкурсните изпити по:

  • Математика (Габрово, Ст. Загора, Монтана, Плевен, Хасково)
  • БЕЛ (Габрово, Ст. Загора, Монтана, Плевен, Хасково)
  • География (Габрово, Ст. Загора, Монтана, Плевен, Хасково)
  • Общотехническа подготовка (Габрово, Ст. Загора, Монтана, Плевен, Хасково)
 

 

29.02.;28.03; 25.04.; 30.05.2020 г.

29.02.;28.03; 25.04.; 30.05.2020 г.

29.02.;28.03; 25.04.; 30.05.2020 г.

29.02.;28.03; 25.04.; 30.05.2020 г.

 3  Обявяване на резултатите от изпитите до 5 дни след датата на изпита