Специален брой на научно списание Applied Sciences

 

LOGO

Applied Sciences, издание на MDPI, IF=2.838, подготвя специален брой (https://www.mdpi.com/journal/applsci/special_issues/C1K1B4Q387), посветен на “Application of Diamond Burnishing to Improve the Performance of Materials”.

Гост-редактори на броя са проф. дтн Йордан Т. Максимов и проф. дн Галя В. Дунчева.

Съобщение от гост редакторите и от главният редактор.

 

OPNOIR black alumni black Nis black dmoodle black ppp broadcast black