English version
 история
 дейности
 курсове
семинари 
 консултиране
 контакти
 карта
e-mail:
bgiq@tugab.bg

 

Кратка история

Българо - германският институт по управление на качеството и промишлен мениджмънт ООД (БГИК) е създаден със съдействието на Германското дружество за техническо сътрудничество - ООД (GTZ-GmbH) и съдружници в него са:

 • Българска браншова камара по машиностроене - София;
 • Технически университет - Габрово.

БГИК се помещава на територията на ТУ-Габрово, като разполaга с необходимите учебни зали, а за участниците в курсовете се осигурява нощувка в хотелската база на ТУ – Габрово.


Дейности

Основни дейности, които БГИК извършва са:

Kонсултиране на фирми при разработване, внедряване и подготовка за сертификация на:

 • системи за управление на качеството по ISO 9001, ISO/TS 16949, AQAP;  

 • системи за управление на околната среда  по ISO 14001;

 • системи за управление на здравето и безопасността при работа по OHSAS 18001.

Обучение  в областта на:

 • управлението на качеството;

 •  управлението на околната среда;

 • управлението на здравето и безопасността при работа.

Консултиране

БГИК предлага консултиране на фирми и организации, работещи в сферата на производството, строителството, услугите, софтуера, туризма и др., при разработване, внедряване, сертифициране и подобряване на системи за управление.

БГИК може да окаже консултантска и методическа помощ при:

 • Въвеждащото обучение на персонала;

 • Анализа на състоянието на фирмата;

 • Съставянето на програма за действие;

 • Съставянето на структура на системата за управление;

 • Съставянето на документацията на системата;

 • Внедряването на системата;

 • Провеждането на вътрешни одити;

 • Провеждането на предварителен одит и др.

Курсове, семинари и вътрешнофирмено обучение

Курсове за вътрешен одитор по управление на качеството, околната среда и безопасността,  които завършват с изпит и успешно издържалите получават сертификат от БГИК ООД.

Провеждат се семинари и фирмени обучения, на теми като:

 • Системи за управление на качеството по ISO 9001, ISO/TS 16949, AQAP

 • Системи за управление на околната среда  по ISO 14001;

 • Системи за управление на здравето и безопасността при работа по OHSAS 18001;

 • Сертифициране на системи за управление;

 • Юридически аспекти на управлението на качеството;

 • Финансови аспекти на управлението на качеството;

 • Модерни техники за управление на качеството;

 • Статистически методи за управление на качеството;

 • Вътрешни одити;

 • Анализ на надеждността на системите;

 • Quality Function Deployment (QFD);

 • FMEA;

 • Подобряване на процесите и др.

Обучението и консултирането се осъществяват от високо квалифицирани специалисти, притежаващи сертификати за компетентност от Германското дружество по качеството (DGQ) и Европейската организация по качество (EOQ).

РЕФЕРЕНЦИИ

Представители на БГИК са консултирали над 100 организации при разработването на системи за управление на качеството в съответствие с изискванията на ISO 9001, системи за управление на околната среда в съответствие с изискванията на ISO 14001 и Закона за опазване на околната среда, системи за управление на качеството в съответствие с AQAP 2110, системи за управление на здравето и безопасността при работа по OHSAS 18001, НАССР системи по ISO 22000, системи за подобряване на процесите, които са успешно сертифицирани. Между тях са фирми като: “Чугунолеене” – Ихтиман, “Хайпро-България” – Павликени, “Стемо” – Габрово, “Дружба” – Разград, “Вегеа” – Габрово, “Брист” – Брезник, “Баик”– В. Търново, “Лавендер” – Стара Загора, “Интертоп” – Трявна, “Елит и сие” – Габрово, “СТС Електроникс” – Габрово, “Господинов и синове” – Добрич, “Технолес” – Габрово, “Мак” – Габрово, “Пътстрой” – Габрово, “Русегруп” – Русе, “Поликомп” – Габрово, “Албена Стил” – Добрич, “Илстрой” – Габрово, “Строител 94” – Русе,  ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий” – В. Търново, Технически университет – Габрово, Стопанска академия “Димитър Ценов” – Свищов, ”Мони” – Габрово“, Контекс Дружба” – Варна, “Микро 67” – Разград, “Сателит Никис“ – Търговище, “Сплендид” – Добрич, “Икар” – София, “Лотос” – Трявна, “Строител – Криводол” – Криводол, “ИВ – ЕЛ” – Добрич, “Зита” – Плевен, “Стеми” – Разград, “Тонзос” – Казанлък, “Бряст-Д” – Добрич, “Мебел-М” – Добрич, “Сарже” – Габрово, “Мак-В” – Габрово, “Химкомерс-инженеринг” – Плевен, “Ванков-Дунев” – Плевен, “Инокс” – Разград, “Карина 4” – Пловдив, “Билдконсулт” – Русе, “Стройкомерс ТТ” – Търговище, “Сервизстрой” – Русе, “Грация 97” – Добрич, “Строител” – Русе, “Ескалибур” – Шумен, “Дзенус-Халачев” – Габрово, “Касима” – София, “Декамекс” – Пловдив, “Димекс Трейдинг” – Пловдив, “Адис” – Русе, “Валентин Петров 2004” – Габрово, ТПК “Ела” – Севлиево, “Норд” – Девня, “Булхим” – Сливен, “Карлък-97” – Смолян, ТПК “Балкан” – Габрово, “Автосерзиз Експрес” – Габрово, “Фрезениус Медикъл Кеър България” – Габрово, “Стройко 2000” – Димитровград, “Транс Тракия Цимент” – Димитровград, “Индустриални технологии и системи” – Габрово, “Престол” – Плачковци, “Вива Инженеринг” – Разград, “М енд М” – Разград, “Здравец, Цанев и Сие” – Трявна, “Алко” – Велико Търново, “Кокопласт” – Габрово, “Индустриални технологии и системи” – Габрово,  “Фобос” – Монтана, ТПК “Балкан” – Габрово, “Автосервиз Експрес” – Габрово, “Мони” – Габрово, “Йони” – Пловдив, “Карлък” – Смолян, “Булхим” – Сливен, “Зином” – Добрич, “Престол” – Плачковци, ТПК “Металик” – Разград, “Фиеста 13” – Плевен, “АДЦ” – Габрово, “Гипсотехника” ООД – Габрово, “Драгнев и СИЕ” ООД – Габрово, “Ковег АЛ” ООД – Кърджали,  “Еврохим Груп” ООД – Габрово, “Булмесстрой” ЕООД – Ловеч, “Гама инженеринг” АД – Габрово, “КРИСТИЯН ШУУЗ” ЕООД   Габрово, ВИТТЕ Аутомотив българия” ЕООД – Русе, “МЕДИТЕС” ООД – Габрово, “САМ-2011” Еоод – Габрово,  “Булинвест” ООД – Враца, “ИНЖ СТАНДАРТ” ООД София и др., а също така и 32 фирми, работещи в областта на информационните технологии по проекти на GTZ.

В учебната база на БГИК са организирани и проведени обучения на пълномощници по качеството, като част от тях са продължили обучението си  като мениджъри по качеството и  одитори по управление на качеството (външни и вътрешни). Проведени са десетки семинари и вътрешнофирмени обучения в областта на управлението на качеството, управлението на околната среда, управлението на здравето и безопасността при работа, управлението на безопасността на храните, статистически методи и техники за управление на качеството и др.

БГИК ООД е участвал в множество, успешно реализирани проекти, финансирани от Германското дружество за техническо сътрудничество – GTZ GmbH, Корпус за международно сътрудничество FLAG/IESC, Програма БАС на Европейската банка за възстановяване и развитие, Програма PHARE на Европейския съюз.

Сътрудничество

Германското дружество за техническо сътрудничество GTZ; Програма БАС на ЕБВР; ТEQ GmbH – Кемниц, Германия; Технически университет – Габрово; Българска браншова камара по машиностроене; ИСА към Българска стопанска камара - Габрово и др.

Контакти

Желаещите да заявят участие в курс, семинар или вътрешнофирмено обучение или да получат повече информация за дейността на БГИК, могат да ни потърсят на някои от посочените за контакт адреси:

5300  гр. Габрово 

ул. “Х. Димитър” 4

тел./факс (066) 804 758

E-mail: bgiq@tugab.bg

 

 
http://www.tugab.bg/bgiq/


Created:
11.09.1999 г. Updated: 27.04.2015 г.