ВАЖНО!

Персонален сайт на кандидат-студента: umis.tugab.bg/ksp

On-line подаване на кандидатстудентски документи на адрес: umis.tugab.bg/online

On-line състезания и изпити на адрес: umis.tugab.bg/tests/

Предстоящи събития

No current events.

Предварителни изпити ПДФ Печат Е-мейл

КАЛЕНДАРЕН  ГРАФИК

за провеждане на предварителни изпити

в Технически университет – Габрово

през учебната 2014/2015 г.

за образователно-квалификационна степен “бакалавър”

 

Видове дейности

Срокове

1

Приемане на документи за предварител­ни­те изпити по математика , български език и литература, география и общотехническа подготовка

- за 22 февруари 2014 г.

- за 29 март 2014 г.

- за 26 април 2014 г.

- за 21 юни 2014 г.

 

 

(без почивните дни)

 

от 10.02. до 20.02.2014г

от 10.02. до 27.03.2014г.

от 10.02. до 24.04.2014г. от 10.02. до 19.06.2014г. 

2

Провеждане на конкурсните изпити по:

- математика  (Габрово, Ст. Загора, Монтана, Плевен, Хасково)

 

- БЕЛ (Габрово, Ст. Загора, Монтана, Плевен, Хасково)

 

- география  (Габрово, Ст. Загора, Монтана, Плевен, Хасково)

 

- общотехническа подготовка (Габрово, Ст. Загора, Монтана, Плевен, Хасково)

 

 

22.02.;29.03; 26.04.; 21.06.2014г.

 

22.02.;29.03; 26.04.; 21.06.2014г.

 

 

22.02.;29.03; 26.04.; 21.06.2014г.

 

 

22.02.;29.03; 26.04.; 21.06.2014г.

 

3

Обявяване на резултатите от изпитите

до 5 дни след датата на изпита

 

Заявленията за предварителните изпити ще бъдат на разположение на кан­­дидатите в сграда Ректорат, където ще се осъществява приемът на до­ку­мен­ти.

Бюрата, посочени в Приложение 3, ще приемат документи по пред­ва­ри­­телно обявен график във всяко от тях, но не по-късно от датите, обя­вени в ТУ-Габрово.

Изнесени предварителни изпити:

гр. Ст. Загора, ПГМТТ “Н.Й.Вапцаров”,  ул. Ген. Столетов 183

тел. 042/ 681 096

гр. Монтана, ПГЕ “Хр. Ботев”, ул. Н. Бозвели 22 А

тел. 096/ 301 166; 301 177

гр. Плевен, ПТМЕТ, ул. Кл. Охридски 25

тел. 064/ 841 521; 841 522

гр. Хасково, ПГМЕТ “Стойчо и Кица Марчеви”, бул. Съединение 46

          тел. 038/ 622 331

Последно променен на Петък, 31 Януари 2014 10:39
 
Technical University-Gabrovo Габрово НЕТ
Създаване на уеб сайт, SEO Новини за Габрово CNC машини от Макино Металорежещи машини Магазин за храни и животни в Габрово Металорежещи машини втора употреба