ВАЖНО!

НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТСТВАЛИТЕ В ТУ-ГАБРОВО

1. Резултатите от 1-во класиране са направени и налични на адрес: umis.tugab.bg/ksp/. Същите са изнесени и на остъклението на Корпус 3 (Ректората).
2. Класираните кандидати могат да извършват записване от 11.07.2015 г. в интервала от 8.00 до 17.00 ч. (събота и неделя са работни за университета).
3. Кандидат-студентите, които не са класирани да очакват 2-ро и 3-то класиране.
4. За свободните места се приемат документи на некласирани кандидат-студенти от други ВУЗ и на неподали документи до този момент.

Персонален сайт на кандидат-студента: umis.tugab.bg/ksp

On-line подаване на кандидатстудентски документи на адрес: umis.tugab.bg/online

On-line състезания и изпити на адрес: umis.tugab.bg/tests/

Предстоящи събития

No current events.

Предварителни изпити ПДФ Печат Е-мейл

КАЛЕНДАРЕН  ГРАФИК

за провеждане на предварителни изпити

в Технически университет – Габрово

през учебната 2015/2016 г.

за образователно-квалификационна степен “бакалавър”

 

Видове дейности

Срокове

1

Приемане на документи за предварител­ни­те изпити поматематика, български език и литература, география и общотехническа подготовка

- за 21 февруари 2015 г.

- за 28 март 2015 г.

- за 25 април 2015 г.

- за 20 юни 2015 г.

 

 

(без почивните дни)

 

от 10.02. до 19.02.2015г.

от 10.02. до 26.03.2015г.

от 10.02. до 23.04.2015г. от 10.02. до 18.06.2015г. 

2

Провеждане на конкурсните изпити по:

- математика  (Габрово, Ст. Загора, Монтана, Плевен, Хасково)

 

- БЕЛ (Габрово, Ст. Загора, Монтана, Плевен, Хасково)

 

- география  (Габрово, Ст. Загора, Монтана, Плевен, Хасково)

 

- общотехническа подготовка (Габрово, Ст. Загора, Монтана, Плевен, Хасково)

 

 

21.02.;28.03; 25.04.;20.06.2015г.

 

21.02.;28.03; 25.04.;20.06.2015г.

 

 

21.02.;28.03; 25.04.;20.06.2015г.

 

 

21.02.;28.03; 25.04.;20.06.2015г.

 

3

Обявяване на резултатите от изпитите

до 5 дни след датата на изпита

 

 

Заявленията за предварителните изпити ще бъдат на разположение на кан­­дидатите в сграда Ректорат, където ще се осъществява приемът на до­ку­мен­ти. Заявлението може да бъде изтеглено и разпечатано и от тук.

Бюрата, посочени по-долу, ще приемат документи по пред­ва­ри­­телно обявен график във всяко от тях, но не по-късно от датите, обя­вени в ТУ-Габрово.

Изнесени предварителни изпити:

гр. Ст. Загора, ПГМТТ “Н.Й.Вапцаров”,  ул. Ген. Столетов 183

тел. 042/ 681 096

гр. Монтана, ПГЕ “Хр. Ботев”, ул. Н. Бозвели 22 А

тел. 096/ 301 166; 301 177

гр. Плевен, ПТМЕТ, ул. Кл. Охридски 25

тел. 064/ 841 521; 841 522

гр. Хасково, ПГМЕТ “Стойчо и Кица Марчеви”, бул. Съединение 46

тел.038/ 622 331

 

        Кандидатите, явили се на предварителните изпити или състезания, организирани от ТУ-Габрово, в зависимост от техните желания и постигнати резултати се класират през цялата година  по специалност за редовно или задочно обу­че­ние за 50% от местата  държавна поръчка. Системата за класиране е разработена и се поддържа в ин­фор­ма­ци­он­на­та система на университета. Класираните кандидати, сключват договор с ТУ – Габрово за съответната специалност и форма на обучение, и внасят депозитна вноска от 50 лв., която се приспада от семестриалната такса. Те запазват правото си да се запишат преди  обя­вя­ване на първо класиране по допълнително изготвен график.

 

(Съгласно Правилника за приемане на студенти в Технически университет – Габрово през учебната 2015/2016г.)

Последно променен на Петък, 09 Януари 2015 13:16
 
Technical University-Gabrovo Габрово НЕТ
Създаване на уеб сайт, SEO Новини за Габрово CNC машини от Макино Металорежещи машини Магазин за храни и животни в Габрово Металорежещи машини втора употреба