ВАЖНО!

Свободни места за прием на студенти за учебната 2016-2017 г.

Персонален сайт на кандидат-студента и проверка на резултати от изпити: umis.tugab.bg/ksp

On-line подаване на кандидатстудентски документи на адрес: umis.tugab.bg/online

On-line състезания и изпити на адрес: umis.tugab.bg/tests/

Заявление за предварителен изпит тук>>.

Записване с договор

Предстоящи събития

  • 20.07.2016 - 31.08.2016 Приемане на документи за попълване на незаети места и записване

Предварителни изпити ПДФ Печат Е-мейл

КАЛЕНДАРЕН  ГРАФИК

за провеждане на предварителни изпити

в Технически университет–Габрово

през учебната 2016/2017 г.

за образователно-квалификационна степен “бакалавър”

 

Видове дейности

Срокове

1

Приемане на документи за предварител­ни­те изпити по математика, български език и литература, география и общотехническа подготовка

- за 27 февруари 2016 г.

- за 26 март 2016 г.

- за 23 април 2016 г.

- за 18 юни 2016 г.

 

 

(без почивните дни)

 от 01.02. до 25.02.2016г.

от 01.02. до 24.03.2016г.

от 01.02. до 21.04.2016г. от 01.02. до 16.06.2016г. 

2

Провеждане на конкурсните изпити по:

- математика  (Габрово, Ст. Загора, Монтана, Плевен, Хасково)

 

- БЕЛ (Габрово, Ст. Загора, Монтана, Плевен, Хасково)

 

- география  (Габрово, Ст. Загора, Монтана, Плевен, Хасково)

 

- общотехническа подготовка (Габрово, Ст. Загора, Монтана, Плевен, Хасково)

 

 

27.02.;26.03; 23.04.; 18.06.2016 г.

 

27.02.;26.03; 23.04.; 18.06.2016 г.

 

27.02.;26.03; 23.04.; 18.06.2016 г.

 

27.02.;26.03; 23.04.; 18.06.2016 г.

 

3

Обявяване на резултатите от изпитите

до 5 дни след датата на изпита

 

Заявленията за предварителните изпити ще бъдат на разположение на кан­­дидатите в сграда Ректорат, където ще се осъществява приемът на до­ку­мен­ти. Заявлението може да бъде изтеглено и разпечатано и от тук>>.

 Кандидатите, явили се на предварителните изпити или състезания, организирани от ТУ-Габрово, в зависимост от техните желания и постигнати резултати, се класират през цялата година по специалност за редовна или задочна форма на обучение за 50% от местата държавна поръчка. Системата за класиране е разработена и се поддържа в информационната система на университета. Класираните кандидати сключват договор с ТУ-Габрово за съответната специалност и форма на обучение и внасят депозитна вноска от 50 лв., която се приспада от семестриалната такса. Студентите запазват правото си да се запишат преди обявяване на първо класиране по допълнително изготвен график. (Съгласно Правилника за приемане на студенти в Технически университет - Габрово през уч. 2016/2017 г.)

Бюрата, посочени в Приложения 3 и 10, ще приемат документи по пред­ва­ри­­телно обявен график във всяко от тях, но не по-късно от датите, обя­вени в ТУ-Габрово.

Изнесени предварителни изпити:

гр. Ст. Загора, ПГМТТ “Н.Й.Вапцаров”,  ул. Ген. Столетов 183

тел. 042/ 681 096

гр. Монтана, ПГЕ “Хр. Ботев”, ул. Н. Бозвели 22 А

тел. 096/ 301 166; 301 177

гр. Плевен, ПТМЕТ, ул. Кл. Охридски 25

тел. 064/ 841 521; 841 522

гр. Хасково, ПГМЕТ “Стойчо и Кица Марчеви”, бул. Съединение 46

тел. 038/ 622 331

Последно променен на Петък, 05 Февруари 2016 16:19
 
Technical University-Gabrovo Габрово НЕТ
Създаване на уеб сайт, SEO Новини за Габрово CNC машини от Макино Металорежещи машини Магазин за храни и животни в Габрово Металорежещи машини втора употреба