Обучение срещу ваучери ПДФ Печат Е-мейл

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ДА СЕ ОБУЧАВАТЕ СРЕЩУ ВАУЧЕРИ

 

Този вид обучение се финансира от Европейския съюз по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и е по Проект „Аз мога”. Обучението е предназначено за заети лица в производството на фирмите. То се финансира напълно, т.е. явява се безплатно за обучаемите.

Условия за кандидатстване

  1. Лицето да е на трудов договор;
  2. Да не е от сферата на администрацията.

Необходими документи за кандидатстване

  1. 2 броя формуляри по образец – Декларация от желаещия; Заявление до Дирекция „Бюро по труда ”за включване в програмата. (Тези документи се предоставят на място на желаещите от Центъра за професионално обучение при Технически университет – Габрово – тел. 0889 317 627 – доц. Мариел Пенев; 066/827 228 инспектор Цанка Рачева. Можете да ни търсите по всяко време на деня !!!);
  2. Копие от личната карта;
  3. Копие от дипломата за завършено образование.

Предвижване на документите

  1. Горе оказаните документи се внасят лично от лицето в Бюрото по труда гр. Габрово ;
  2. Изчаква се проверка на документите и одобряване на кандидатите;
  3. Одобрените кандидати получават ваучери за обучение в Бюрото по труда гр. Габрово;
  4. Сформира се група от курсисти, уточнява се графика според заетостта, стртира обучението.

 

Центърът за професионално обучение към Технически университет – Габрово е утвърдено лицернзирано звено за обучение. Ние предлагаме своите услуги не само на гражданите, а и участваме в обучение по международни проекти. Раазполагаме с отлична база , квалифицирани преподаватели с богат опит в такива обучения.Качеството на обучението и съобразяването с индивидуалните особености на обучаемите е наш преоритет.

Ние предлагаме два вида обучения – за придобиване на професионална квалификация равностийна на завършилия професионална гимназия (техникум) и ключови компетенции завършващи с Удостоверение за придобита квалификация. Издаваните от нас документи са с университетска заверка и след превод могат да се предлагат при кандидатстване за работа в чужбина. Първото обучение е с продулжителност окило 360 учебни часа /в лицензираните учебни програми часовете са повече тъй като те са за най-високата степен на професионална квалификация/. Ключовите компетенции са в обем от 30 до 45 учебни часа .

Доставчикът на услуги ще извършва обучение по следните професии (специалности) от списъка на професиите за професионално образование и обучение, одобрен със Заповед на министъра на образованието, младежта и науката.

 

Професионално обучение

Обем  320 до 360 часа

 

 

1. Наименование на професия” Компютърен график”

код 213060, специалност „Компютърна графика”

2. Код съгласно СППОО 2130601

 

1. Наименование на професия ”Маркетолог”, код 342010, специалност „Маркетинг”

2. Код съгласно СППОО 3420101

 

1. Наименование на професия ”Икономист мениджър”, код 345010, специалност „Индустрия”

2. Код съгласно СППОО 3450101

 

1. Наименование на професия „Икономист-мениджър”,код 345010, специалност „Предприемачество и мениджмънт”

2. Код съгласно СППОО 3450105

 

1. Наименование на професия „Фирмен мениджър”

код 345020, специалност ”Мениджмънт в туризма”

2. Код съгласно СПОО 3450205

 

1. Наименование на професия ”Офис – секретар” код 346020, специалност „Административно обслужване”

2. Код съгласно СППОО 3460201

 

1. Наименование на професия „Оператор на компютър” код 345100, специалност

„Текстообработване”

2. Код съгласно СППОО 3451001

 

1. Наименование на професия „Офис -мениджър” код 346010, специалност „Бизнес-администрация”

2. Код съгласно СППОО 3460101

 

1. Наименование на професия „Икономист-информатик” код 482010, специалност „Икономическа информация”

2. Код съгласно СППОО 4820101

 

1. Наименование на професия „Машинен техник” код 521010, специалност „Машини и съоръжения за обработка на металите ”

2. Код съгласно СППОО 52101013.

 

1. Наименование на професия „Машинен техник” код 521010,  специалност „Машини и съоръжения в металургията”

2. Код съгласно СППОО 52109103

 

1. Наименование на професия  "Машинен техник" код 521010, специалност „Машини и системи с ЦПУ”

2. Код съгласно СППОО 5210105

 

1. Наименование  на професия „Машинен техник” код 521010, специалност „Машини и съоръжения в хидри и пневмотехниката”

2. Код съгласно СППОО 5210106

 

1. Наименование  на професия ”Машинен техник" код 521010, специалност „Машини и съоръжения за заваряване”

2. Код съгласно СПОО 5210113

 

1. Наименование на професия „Машинен оператор” код 521030, специалност „Металорежещи машини”

2. Код съгласно СППОО 5210301

3. Брой часове за обучение 730 часа

 

1. Наименование на професия „Машинен оператор” код 5210301, специалност „Машини за гореща обработка на металите ”

2. Код съгласно СППОО 5210302

 

1. Наименование на професия „Стругар” код521100, специалност „Стругарство”

2. Код съгласно СППОО 5211001

3. Брой часове за обучение 370 часа

 

1. Наименование на професия „Електротехник” код 522010, специалност „Електрообзавеждане на производството”

2. Код съгласно СППОО 5220103

 

1. Наименование на професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации” код 522030, специалност „Газова техника”

2. Код съгласно СППОО 5220306

 

1. Наименование  на професия „”Техник на енергийни съоръжения и инсталации код 522030, специалност „Климатична и вентилационна техника”

2. Код съгласно СППОО 5220307

 

1. Наименование на професия „Техник по комуникационни системи” код523010, специалност „Радио и телевизионна техника”

2. Код съгласно СППОО5230101

 

1. Наименование на професия „Техник на компютърни системи” код 523050, специалност „Компютърна техника и технологии”

2. Код съгласно СППОО 5230501

 

1. Наименование на професия „Техник на компютърни системи” код 523050, специалност „Компютърни мрежи”

2. Код съгласно СППОО 5230502

 

1. Наименование  на професия „Програмист” код 523090, специалност „Програмно осигуряване”

2. Код съгласно СППОО 5230901

 

1. Наименование  на професия „Програмист” код 523090, специалност „Системно програмиране”

2. Код съгласно СППОО 5230902

 

1. Наименование  на професия „Моделиер-технолог на облекло” код 542040, специалност „Конструиране,моделиране и технология на облекло от текстил”

2. Код съгласно СППОО 5420401

 

1. Наименование  на професия „Оператор в производството на облекло” код 542050, специалност „Производство на облекло от текстил”

2. Код съгласно СППОО 5420501

 

 

Доставчикът на услуги ще извършва обучение по следните ключови компетентности и разработени програми за обучение, съгласно Указания за разработване на учебни програми за обучения по ключови компетентности на представители на целевата група по приоритетни оси 1 и 2 на ОП РЧР, утвърдени от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта:

Ключови компетентности

Обем от 30 до 45 часа

 

1.Обучение по ключови компетентности:

Умение за учене

2.Наименование на обучението:

Мотивационни обучения

3.Общ брой часове: 30 часа

 

1.Обучение по ключови компетентности:

Умение за учене

2.Наименование на обучението:

Умение за работа в условия на стрес

3.Общ брой часове: 30 часа

 

1.Обучение по ключови компетентности:

Обществени и граждански компетентности

2.Наименование на обучението:

Управление на конфликти

3.Общ брой часове: 30 часа

 

 

1.Обучение по ключови компетентности:

Умение за учене

2.Наименование на обучението:

Умения за работа в екип

3.Общ брой часове: 30 часа

 

1.Обучение по ключови компетентности:

Инициативност и предприемачество

2.Наименование на обучението:

Лидерски умения

3.Общ брой часове: 30 часа

 

1.Обучение по ключови компетентности:

Инициативност и предприемачество

2.Наименование на обучението:

Предприемачество

3.Общ брой часове: 30 часа

 

1.Обучение по ключови компетентности:

Умение за учене

2.Наименование на обучението:

Ефективно управление на времето

3.Общ брой часове: 30 часа

 

1.Обучение по ключови компетентности:

Обществени и граждански компетентности

2.Наименование на обучението:

Гражданска и социална култура

3.Общ брой часове: 30 часа

 

1.Обучение по ключови компетентности:

Дигитална компетентност

2.Наименование на обучението:

Работа с основни текстообработващи програми

3.Общ брой часове: 45 часа

 

1.Обучение по ключови компетентности:

Дигитална компетентност

2.Наименование на обучението:

Работа с електронни таблици

3.Общ брой часове: 45 часа

 

1.Обучение по ключови компетентности:

Дигитална компетентност

2.Наименование на обучението:

Търсене на информация в интернет сигурност на    информацията

3.Общ брой часове: 45 часа

 

 

 

1.Обучение по ключови компетентности:

Дигитална компетентност

2.Наименование на обучението:

Работа със специализиран софтуер  SOLIDWORKS

3.Общ брой часове: 45 часа

 

1.Обучение по ключови компетентности:

Дигитална компетентност

2.Наименование на обучението:

Работа със специализиран софтуер

AUTOCAD

3.Общ брой часове: 45 часа

 

 

ОБУЧЕНИЕТО Е ИНВИСТИЦИЯ ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ!!! ПОМИСЛЕТЕ , НАПРВАЕТЕ СВОЯ ИЗБОР И НИ СЕ ДОВЕРЕТЕ.

За повече информация – 0889 317 627  - доц. д-р М. Пенев

Последно променен на Понеделник, 23 Януари 2017 15:07
 
full indir full oyun indir
film indir Oyun oyna backlink Kayseri Dedektiflik Kayseri Lazer Epilasyon